SLS-Föreningen
www.sls-foreningen.se
www.sls-foreningen.se

Våra ställningssystem?

Medlemsföretagen i SLS är certifierade enligt ISO 9001:2000 och produkterna är typgodkända av Sveriges Provnings- och forskningsinstitut.

Ställningsystemen konstrueras och beräknas med CAD 3D och FEM-beräkningar samt certifieras och testas enligt EN 12810 och EN 12811.

Ställning

Grundarna av SLS-Föreningen

www.sls-foreningen.se
www.sls-foreningen.se