SLS-Föreningen
www.sls-foreningen.se
www.sls-foreningen.se

Inget system är starkare än dess svagaste länk

Bakgrunden till bildandet av SLS är incidenter där företagens ställningssystem kopplats samman med piratdelar som inte uppfyllerde krav som ställs.

När väl utprovade ställningssystem blandas med piratdelar finns det uppenbara risker för skador och oklara ansvarsförhållanden.

Vi erbjuder heltäckande kundservice med Tekniska beräkningar, manualer/handböcker, säkerhetsanvisningar och kundträning

Grundarna av SLS-Föreningen

www.sls-foreningen.se
www.sls-foreningen.se