www.sls-foreningen.se
www.sls-foreningen.se

 
SLS-Föreningen

Ställningsleverantörerna Sverige (SLS) har till uppgift att verka
för att den svenska marknaden förses med väl utprovade
och säkra ställningssystem.

Föreningen har bildats av HAKI, Layher och +8,tre företag som i konkurrens med varandra utvecklar och säljer ställningssystem.

Grundarna av SLS-Föreningen

 

www.sls-foreningen.se
www.sls-foreningen.se